Karel Appel

Amsterdam 1921 – Zürich 2006
Karel Appel was één van de hoofdfiguren van de naoorlogse Cobra-beweging (1948-1951). Zijn werk wordt gezien als representatief voor de idealen van deze groep schilders, die in hun werk uitdrukking gaven aan hun verzet tegen de traditionele schilderkunst met haar regels en taboes. In zijn Cobra-tijd schilderde Appel fabeldieren en fantasiewezens. Na 1951 werd zijn schildertrant steeds heftiger, totdat lijn en kleurvlak samensmolten tot één turbulente, expressieve verfmassa.

Kunstwerken in de collectie

Geen kunstwerken in de huidige collectie