Jaap Mooy

Bergen 1915 –  1987
Jaap Mooy – Bergen – N.H. Bij zijn deelname aan de IJmuider-kring met een grote tentoonstelling in De Beyerd te Breda trad Jaap Mooy voor het laatst in het voetlicht ofschoon zijn bescheiden tekeningen overstraald werden door het kleurrijke geweld van zijn tijdgenoten en collega’s. Sindsdien is weinig meer over Jaap Mooy vernomen en raakt hij zelfs vergeten te worden. Weinigen weten hoe hij een pionier was op talrijke gebieden en als vernieuwer gold op het terrein van de schilderkunst en beeldhouwkunstst. Jaap Mooy wordt gerekend tot de Cobra groep maar was geen actief lid. Jaap Mooy inspireerde vele Cobra kunstenaars zoals Lucebert (NL) en Jacobsen (DK). zie en vergelijk de schilderijen van Lucebert begin jaren 60 met die van Mooy begin jaren 50.

Kunstwerken in de Collectie

 20150523_173832